top of page

 

 

 

 

El curs de Sensibilització representa el primer contacte amb la música per als més petits. A través de dinàmiques basades en l'experiència del ritme, el cant, la percepció dels sons, el moviment i la coordinació s'introduiràn en aquest món tant apassionant!

 

Iniciació a la música: 30 min/setmana

 

Coral: 30 min/setmana

Taller d’instrument: 30 min/setmana

 

Els cursos d'Iniciació consten de dos anys, Iniciació I i Iniciació II, on es treballa la música desde d'un àmbit experiencial, buscant l'expressió i la consciència del propi cos, juntament amb el coneixement de les notes i la seva entonació.

 

S'introdueixen elements del llenguatge musical a través de l'experimentació, la creació, l'improvisació i la percepció auditiva així com el primer contacte amb la lectura de notes.

 

Tanmateix s'inicien a la práctica instrumental amb instruments d'Orff. Setmanalment es realitza el taller d'instrument on podran conéixer els diferents instruments de la mà de professionals on podran escoltar-los i experimentar-los per a anar trobant el que serà el seu amic durant els següents anys.

*Si es desitja es pot començar a fer instrument desde aquest curs.

Iniciació a la música: 30 min/setmana

 

Cant Coral: 30 min/setmana

 

Taller d’instrument: 30 min/setmana

Instrument (opcional): 15 min o  30min/setm. individuals + 1 sessió col.lectiva mensual

El curs Preparatori representa el pas previ al Grau Elemental on desde una perspectiva experiencial i pràctica aprendràn a llegir partitures i a conèixer diversos elements del llenguatge musical per a entendre com funciona la música. Es segueix desenvolupant l'oïda i l'entonació. En aquest curs, on ja s'ha elegit instrument, la pràctica instrumental pren relevància amb la participació a les audicions i classes col·lectives.

Llenguatge musical: 30 min/setmana

 

Cant Coral: 30 min/setmana

Instrument: 30min/setm. individuals + 1 sessió col.lectiva mensual

Primers cursos

Sensibilització (a partir de 3 anys)

Iniciació (5-7 anys)

Preparatori (7-8 anys)

bottom of page