NIVELL ELEMENTAL

 

Consta de 4 cursos, durant els quals s’aprofundeix, de manera progressiva, en els elements constitutius del llenguatge musical, com ara: ritme i lectura, oïda i entonació, teoria, anàlisi i cant. Al finalitzar aquesta etapa els alumnes estan preparats per a realitzar la prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si s’ha assolit, també, el mateix nivell en la pràctica del instrument.

1R i 2N ELEMENTAL

Llenguatge Musical:  60 min/setmana
Cant Coral: 30 min/setmana
Instrument: 30 min/setm. individuals + 1 sessió col·lectiva mensual/conjunt instrumental
Música de cambra: 1 sessió setm. de 15 min

3R i 4T ELEMENTAL

Llenguatge Musical: 60 min/setmana

Cant Coral: 30 min/setmana

Instrument: 45 min/setm. individuals + 1 sessió col·lectiva mensual/conjunt instrumental

Música de cambra:  30min/setmana

 

PROVA DE PAS DE GRAU

(convalidació amb crèdits de la ESO)

DIPLOMA DE GRAU ELEMENTAL E.M.B