top of page

Nivell Elemental

Consta de 4 cursos, durant els quals s’aprofundeix, de manera progressiva, en els elements constitutius del llenguatge musical, com ara: ritme i lectura, oïda i entonació, teoria, anàlisi i cant.

 

La pràctica instrumental esdevè un fet molt important en aquesta etapa en la que es solidifica una bona base técnica amb l'instrumenta així com l'experiència interpretativa que es veu estimulada per nombroses activitats, com les audicions, la música de cambra, el conjunt instrumental i les classes col·lectives mensuals, així com altres activitats que organitza l'escola.

Al finalitzar aquesta etapa els alumnes estan preparats per a realitzar la prova de Pas de Grau que fixa el Departament d’Educació, si s’ha assolit, també, el mateix nivell en la pràctica del instrument.

1r i 2n Elemental

Llenguatge Musical:  60 min/setmana
Cant Coral: 30 min/setmana
Instrument: 30 min/setm. individuals + 1 sessió col·lectiva mensual/conjunt instrumental
Música de cambra: 1 sessió setm. de 15 min

 

Llenguatge Musical: 60 min/setmana

Cant Coral: 30 min/setmana

Instrument: 45 min/setm. individuals + 1 sessió col·lectiva mensual/conjunt instrumental

Música de cambra:  30min/setmana

 

PROVA DE PAS DE GRAU

Diploma de Nivell Elemental de L'EMB

3r i 4rt Elemental

bottom of page