CONCURSOS TRI ANUALS DE PIANO, CORDES, I CAMBRA DE BARCELONA